top of page
light_edited.jpg

We move
guided by your body, mind and soul.
We travel
inside out and outside in.
We connect
with nature and your center.

Gent | Gand | Ghent

Hi!
Welkom
 
Ik ben Stephanie, 37 jaar, verbindende psychologe, vrouw, mama, (schoon)zus, meter, vriendin en (klein)dochter.


Vanuit mijn eigen proces heb ik gevoeld dat enkel praten, zoals vaak bij een psycholoog gedaan wordt, niet voor iedereen voldoende is om groei en verandering teweeg te brengen. Voor mensen zoals ik die al vaak in hun hoofd kunnen zitten, is het net belangrijk om te leren zakken in ons gevoel en zo op een diepgaander niveau oude patronen te doorzien, doorvoelen en te doorbreken. Dit doen we door ons lichaam mee te nemen, te bewegen, stil te staan en ademen en te herbronnen. Verbinden met jezelf, de natuur en zo opnieuw met de ander, alles is geconnecteerd. 
Vandaar een holistische en andere kijk naar de manier waarop ik graag met je meewandel in je proces. 
 
Meer dan het klassieke praten dus,
om dichter bij je kern te komen en opnieuw ja te zeggen tegen jezelf én het leven.

light_edited.jpg

THERAPIE

HELLO | We beginnen met een kennismakingsgesprek.

Ik vind het belangrijk om de nodige tijd te nemen om mekaar te leren kennen en te luisteren. Daarom wordt er een intake- of kennismakingsgesprek gedaan alvorens er wordt gekozen verder te gaan samen.

Een klik en keuze tussen 2 mensen is namelijk van heel groot belang om overdracht en dus groei en verandering te kunnen waarmaken. Als we na de kennismaking beslissen verder te gaan, zal dit onder de vorm van een wandelsessie, regio Afsnee-Gent en rondom. 

Regen en wind houdt ons niet tegen, het is net waardevol de omstandigheden te nemen zoals ze zijn. 

MOVE | Wandelsessie

Tijdens het wandelen in de natuur kom je in beweging, kan je jouw lichaam beter aanvoelen, stem je af op mekaars tempo of non-verbaal gedrag, en sta je stil bij signalen die de natuur je op dat moment geeft. 

Het helpt om een gesprek op gang te trekken, of net stiltes te laten bestaan. Het sterkt je flow aan en plant zaadjes voor morgen, zowel cognitief als lichamelijk.

We starten bij mij thuis, Beukenlaan 14, 9051 Afsnee en wandelen van daaruit een uur (tenzij je langer of korter wenst), rond de mooie Leiestreek, of naar een park of bos in de buurt. Ga gerust naar 'contact' voor het boeken van een sessie. 

Praktisch

Alle sessies verlopen op woensdag en donderdag. Tijdens schoolvakanties kan dit anders zijn.

Sessies kunnen doorgaan in het Nederlands alsook in het Frans of Engels.

Nadat je een afspraak gemaakt hebt, neem ik contact met je op via whatsapp of bericht om verder af te spreken. 

Prijzen

1u is 70€ (standaard)

1u30 is 100€ (op vraag)

Betaling kan cash of via QR.

Terugbetaling

Als gelicentieerd psycholoog ben ik aangesloten bij de commissie, je hebt dus recht op terugbetaling bij de meeste mutualiteiten. Neem gerust info op bij je mutualiteit en breng het terugbetalingsformulier mee naar één van de sessies. 

VISIE

Ik geloof sterk in het verband tussen het welzijn van de mens, de samenleving en de planeet. 

Hoe beter je als mens voor jezelf leert zorgen, hoe beter je zorg kan dragen voor de ander en voor de natuur, en hoe meer zorg jij terug kan ontvangen. Wat leidt tot een gelukkig, gezond en zinvol leven. 

Zelfzorg gaat over zelfliefde op alle mogelijke aspecten: zelfwerk, lichaamswerk, levensstijl en mindset. 

Via volwaardige zelfzorgmomenten in combinatie met gesprekstherapie, wil ik ruimte geven om

op een authentieke, liefdevolle en begrenzende manier om te gaan met jezelf.

Tijd nemen, cocoonen en herbronnen.

Voelen, bewegen, naar buiten gaan, verbinden (met jezelf en zo met een ander en de natuur).

Een kader waar ik ondersteun om te durven kiezen voor jou, los van schuld, schaamte en maatschappelijke verwachtingen. Out of the box bedenken we wat wél werkt om effectief transformatie teweeg te brengen. Binnen jezelf en zo ook in je omgeving én in de wereld.

Dit alles in een positieve, laagdrempelige, en verlichtende context maakt het mogelijk om je volle potentieel te (her)ontdekken. 

Voor wie

Voor (jong)volwassenen, ouders en ouderen, die bewuster willen worden van zich herhalende patronen

in relatie met zichzelf, met hun ouders, met hun kinderen, met belangrijke anderen.

Voor zij die angsten, burn-out, of depressieve gevoelens ondervinden, die een lage zelfwaarde of vage grenzen de regie van hun leven laten overnemen. Zij die kampen met eenzaamheid, die willen vluchten, die worden tegengehouden door hun perfectionisme of weinig (zelf)vertrouwen. Voor zij die zich nog moeilijk kunnen aarden in hun omgeving, die ondersteuning nodig hebben en voor zij die verandering willen voelen.

Thema's: grenzen, zelfrespect, visie, verantwoordelijkheid nemen, leren, tijd nemen, plaats nemen, aarden, ademen, ontladen, voeding, beweging, positiviteit, je kwetsbaar durven opstellen, in je kracht communiceren, oordeelloos en empathisch luisteren (naar jezelf én naar anderen), ...

Verandering 

Jouw omgeving en relaties nemen we ook mee als topic in je veranderingsproces. Jij als individu zie ik namelijk steeds als deel van een omgeving, de relaties die je aangaat als een herhalend patroon tot wanneer je kiest om het anders te gaan doen, en de mensen die je pad kruisen als leermeesters die jou iets kunnen bijbrengen. 

Verandering start bij onszelf, en dit heeft onlosmakelijk een effect op onze directe omgeving:

de regie nemen over je leven, leren loslaten van wat niet meer dient en openstaan voor en aantrekken van wat je op dit moment nodig hebt in je leven, vormen de basis van therapie. 

De mind-body-soul connectie en wisselwerking die onlosmakelijk verweven zit in het dagelijks leven,

bewust meenemen binnen therapie, is voor mij cruciaal om patronen te doorbreken.

OUI à la vie

bottom of page